Betingelser Luk Vindue
Information om persondata

Hvilke oplysninger registreres
De personoplysninger som Nærum Tennisklub registrerer, er dit navn, din adresse, din email, din fødselsdato, dit køn og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger.

Til hvilket formål registreres oplysningerne
Nærum Tennisklub registrerer dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding/booking eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dine abonnementer, tilmeldinger og bookinger.

Sletning af personlige data
Du er velkommen til at bede Nærum Tennisklub om at få slettet alle dine personlige oplysninger fra bookingsystemet. Det bemærkes, at der kan være forhold hos Nærum Tennisklub som bevirker, at data skal bibeholdes. Af hensyn til bogføringsloven vil fakturaer fx blive bibeholdt i minimum 5 år.